โพธิ์ทองของผองไทย   ราษฎร์สุขใต้พระบารมี่
เป็นศักดิ์ และเป็นศรี   คุ้มชีวี คุ้มวิญญา
     
เฉลิมราชย์องค์ภูมิพล   เฉลิมชนมพรรษา
เฉลิมเกียรติพระปรีชา   เฉลิมหล้า สดุดี